Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

האחרות – סקירה של נועה הולצר

"הרי מה שרצינו אז באוניברסיטה היה דבר אחד ויחיד: שלא נהפוך להיות כמו כולן, שלא נפסע במסלול האחיד והמוכר לעבר השקיעה עם אביר וכמה נסיכונים, ונירדם לנו לאלף שנה. "האחרות" היו התרסה כנגד המסלול הזה".

להמשך קריאה

בלו – סקירה של סוזן צדוק

יכול להיות שהספר נשמע לכם קליל, אבל זהו ספר עם מסר, יש בו בראש ובראשונה לימוד על חינוך, כלים להדרכה להיות הורה או מבוגר אחראי הרבה יותר טוב, להתייחס לכל ילד באשר הוא כבן אדם.

להמשך קריאה
סגירת תפריט