Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ימים לראות – סקירה של סוזן צדוק

ידוע שחוש אחד חסר לנו, כל החושים האחרים מתחדדים עוד יותר. זה כל כך מדויק! הסיפור של סופי, המתאר במדויק את עולמם של העיוורים ממחיש לפרטי פרטים לתחושות, רגשות, ריחות זאת המציאות שלה זה מה שהיא מכירה! אז אל תגידו "מסכנה" היא רואה יותר מאיתנו.

להמשך קריאה

רגע לשלושים – סקירה של סוזן צדוק

האם גם לכם יש רשימת משימות מוחבאת במגירה, האם חשבתם ביום מהימים להוציא אותה לאור וליישם אותה בדיוק לפי הסדר ובלי לדלג על אף משימה, ותחשבו שנית האם היו מצעים לכם תוכנית ריאלטי לממש את הרשימה כמה רחוק תלכו?!

להמשך קריאה

מברוק, הגעת לסוף התוכן.

הגעת לקצה; אין יותר פוסטים.

סגירת תפריט